Website OVLNL.nl Home

Het doel van de overleggroep I.G.O.V. is primair het onder gemeenten delen van beleidsmatige- en technische kennis en uitwisselen van (beheer-)ervaringen op het vakgebied openbare verlichting (OVL). Verder het gezamenlijk oplossen, onderzoeksvoorstellen destilleren of gestructureerd vormgeven van gemeente overstijgende doelen op OVL-gebied, zonodig in samenwerking met derden. Tenslotte het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen door marktpartijen.

igov 20181009 v01 zonder legenda

Aangesloten deelnemers
bolletje 1 rood gemeenten   Gemeenten 154
 bolletje 2 geel platforms  Platforms 15
 bolletje 3 groen provincies  Provincies 6
 bolletje 4 aqua waterschappen  Waterschappen 1
Deelnemers in de provincies:
Deelnemers in de provincies:

Nieuwsbrief IGOV - Overheden

Akkoord verklaring *
U stemt ermee in dat de vermelde gegevens opgenomen worden in de databases van IGOV en OVLNL waar IGOV deel vanuit maakt. Tevens stemt u ermee in dat deze gegevens door IGOV en OVLNL gebruikt worden voor haar administratie en voor gepersonaliseerde informatie- en promotie campagnes. U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht met betrekking tot uw gegevens. Meldt u hiervoor bij het OVLNL / IGOV secretariaat.

Gebruikers
340
Artikelen
1731
Artikelen bekeken hits
4149782