Website OVLNL.nl Home

Actueel

Bijlage(n):
Beleidskeuzes openbare verlichting | ZIP | 560 KB

2010
Met de nieuwe Richtlijn Openbare Verlichting 2011 (ROVL-2011), die de NPR13201-1 vervangt, zijn er voor beheerders praktische handvatten beschikbaar gekomen om beleidkeuzes in relatie tot diverse kwaliteitsaspecten en energiebesparing te kunnen maken voor verlichting in de openbare ruimte.
Om er achter te komen welke wijzigingen en verbeteringen de ROVL-2011 bevat kunt u deze bij de NSVV bestellen.