Website OVLNL.nl Home

Actueel

Bijlage(n):
Report-TNO-DV-2010-C435.pdf | PDF | 2297 KB

2010
In 2010 is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) een onderzoek uitgevoerd naar de praktische bruikbaarheid van bepaalde kleurenspectra in de openbare verlichting (bij de zogenoemde 'mesopische lichtniveaus'). Het onderzoek is uitgevoerd om de effecten en energetische gevolgen van verschillen tussen spectra van lichtbronnen waaronder ledlampen op een verantwoorde manier mee te kunnen nemen in de aanpassing van de huidige normen voor openbare verlichting.