Website OVLNL.nl Home

Actueel

Bijlage(n):
formats en handleidingen voor het uitvoeren van een OVL LEdpilot.zip | ZIP | 314 KB

2009
Gemeenten die niet deelnamen aan de evaluatie van ledpilots in 2008/2009 kunnen wel gebruikmaken van de diverse formats en handleidingen die bij die evaluatie gebruikt zijn. Ook staat er bij de downloads een excel-rekenhulp waarmee u de totale kosten en besparingen van het vervangen van conventionele oplossingen door ledoplossingen kunt berekenen.