Website OVLNL.nl Home

Energieakkoord

Individuele Monitoring Energieakkoord-doelstellingen OVL en VRI’s 2017

In 2014, 2015 en 2016 heeft Ziut Advies een opdracht ontvangen van Rijkswaterstaat voor het uitvoeren van de landelijke monitoring van de Energieakkoord-doelstellingen voor openbare verlichting. Zoals u inmiddels bekend is, vindt deze landelijke monitoring in 2017 niet plaats

Het InterGemeentelijk-overleg Openbare Verlichting (IGOV), onderdeel van Stichting OVLNL, vindt het belangrijk dat de monitoring geen jaar overslaat omdat veel gemeenten dit instrument gebruiken om binnen hun organisatie de voortgang te rapporteren. IGOV is met Ziut Advies overeengekomen dat het berekenen van de individuele resultaten volgens de methode van landelijke monitoring door kan gaan voor gemeenten en provincies die dat willen.

Voor meer informatie hier over zie onderstaand bestand.

pdfIndividuele_Monitoring_Energieakkoord_2017_door_OVLNL_ism_ZIUT.pdf

Voor direct aanmelden zie OVLNL website