Jurisprudentie

Uitspraak Gerechtshof: NEN-normen niet algemeen verbindend.  Norm geen Wet.