Jurisprudentie

Vonnis eigendom lichtmasten

De voorzieningenrechter heeft uitspraak gedaan in het kort geding dat door Enexis/Ziut was aangespannen tegen 26 gemeenten en de provincies Groningen en Drenthe, inzake het uitbesteden van onderhoud aan de openbare verlichting. De vorderingen van Enexis en Ziut zijn integraal afgewezen.