Jurisprudentie

Artikel over de uitspraak van het College van Beroep voor Bedrijven (CBB) inzake de 'Labrador-zaak' tussen Liander en de Gemeente Amsterdam.