algemeen

Afspraken Taskforce Verlichting met netbeheerders

Bijlage(n):
Afspraken Taskforce Verlichting met netbeheerders | PDF | 325 KB

2011
Om de mogelijkheden m.b.t. dimmen van openbare verlichting  zoveel mogelijk te benutten, zijn er met Netbeheer Nederland en de drie grootste regionale netbeheerders een aantal belangrijke afspraken gemaakt over het dimmen van openbare verlichting, onbemeterde netten en servicenormen. Deze afspraken zijn relevant voor alle gemeenten en provincies in Nederland en zorgen voor aanzienlijke verruiming van de besparingsmogelijkheden in de openbare verlichting.