Website OVLNL.nl Home

algemeen

Factsheet Aanbeveling Kengetallen Lite

Bijlage(n):
Kengetallen Lite Factsheet.pdf | PDF | 283 KB

2011
Deze factsheet beschrijft de aanbeveling Kengetallen Lite 2011.

Kengetallen 'pro-versie'
In 2004 heeft de NSVV de publicatie 'Kengetallen in de Openbare Verlichting' uitgebracht. Na 6 jaar ervaring opgedaan te hebben met deze kengetallensystematiek is er nu een geactualiseerde versie van dit document te downloaden van de NSVV-website.
Met deze versie die we vanaf nu de 'pro-versie' noemen heeft u een tool in handen waarmee op eenduidige wijze kengetallen voor het werkveld Openbare Verlichting kunnen worden opgesteld. Deze kengetallen stellen gemeenten in staat om de effecten van hun beleidsmaatregelen te monitoren en zo nodig bij te stellen. Ook het zogenaamde benchmarken', het vergelijken van de eigen situatie met die van een andere gemeente, behoort hierbij tot de mogelijkheden.

Kengetallen 'Lite-versie'
De publicatie van de Kengetallen OVL-Lite 2011 is tot stand gekomen i.s.m. InterGemeentelijk overleg Openbare
Verlichting (IGOV) en Agentschap NL.
Met deze Lite versie is het vooral voor kleine(re) gemeenten mogelijk om in een korte tijd toch kengetallen op te stellen. In deze nieuwe lichte versie zit ook een verwijzing naar het Macrolabel OVL en Zicht op Licht, waarvan de gegevens in de kengetallensystematiek worden toegepast. Door het werken met Kengetallen en het Macrolabel onderdeel van het beleid te maken, krijgen gemeenten na verloop van tijd een goed beeld van de effecten van hun beleidsmaatregelen en externe invloeden op hun beleid. De jaarlijkse rapportages zijn hen hierbij van nut. De engetallen OVL-Lite 2011 zijn te bestellen op de NSVV-site.

Het jaarlijks toenemende aantal gemeenten dat met Kengetallen werkt, geeft aan dat er inmiddels veel belangstelling
voor het onderwerp bestaat. Met de nieuwe publicatie Kengetallen OVL-Lite 2011, willen we nog meer gemeenten bereiken die de kengetallen gaan gebruiken en wij rekenen daarbij ook op u!