Website OVLNL.nl Home

algemeen

Brochure Duurzaam inkopen openbare verlichting

Bijlage(n):
Brochure Duurzaam inkopen openbare verlichting.pdf | PDF | 329 KB


2010
De ambitie van de rijksoverheid is om vanaf 2010 bij al haar inkopen duurzaamheid als criterium mee te nemen; voor provincies en waterschappen is dit 50%, voor gemeenten 75%. Alle partijen streven naar 100% in 2015. Om de doelstellingen te bereiken zijn duurzaamheidcriteria ontwikkeld. In deze publicatie staat het duurzaam inkopen van Openbare Verlichting (OVL) centraal.