Website OVLNL.nl Home

algemeen

Factsheets Kwaliteitsprofielen Openbare Verlichting & Verkeersregelinstallaties

Bijlage(n):
OVL_VRI_Kwaliteitsprofielen.pdf | PDF | 493 KB
OVL_Insteekmap_kwaliteitsprofielen.pdf | PDF | 757 KB

2007
De factsheets kwaliteitsprofielen zijn ontwikkeld om globaal inzicht te verschaffen voor de keuze voor een type installatie voor
openbare verlichting.
In de factsheets worden de volgende 9 verkeers- en verblijfssituaties beschreven:

  • Fietspad/wandelpad
  • Woonstraat in een 30 km/h-zone
  • Woonstraat 50 km/h
  • Winkelgebied
  • Rotonde
  • Ontsluitingsweg
  • Bedrijventerrein
  • Parkeerterrein
  • Verkeersregelinstallatie
  • Per situatie worden 2 tot 5 installatieconcepten weergegeven, waarmee in desbetreffende situatie de openbare verlichting/verkeersregeling kan worden verzorgd. Per concept wordt in een zogenaamd kwaliteitsprofiel weergegeven in welke mate het concept aan de kwaliteitseisen voldoet.