Website OVLNL.nl Home

Gezamenlijke belangen!
"Inzicht en aanpak van de belangrijke thema's netbeheer Openbare Verlichting"

Donderdag 8 maart 2018 van 12:00 - 16:15 uur.

Voorafgaand aan dit Symposium is een IGOV vergadering (alleen voor overheden)

De ontwikkelingen in de Openbare Verlichting gaan snel, en hebben grote impact op techniek en organisatie van het boven- en ondergrondse. Vanuit zowel IGOV als Netbeheer NL ontstond enkele jaren geleden de wens om een aantal lopende dossiers vanuit gezamenlijke belangen verder uit te werken. De resultaten willen we graag delen, en we willen samen met de deelnemers vooruitkijken naar vervolg… Uw bijdrage daarbij is zeer welkom!

IGOV/OVLNL en de Netbeheerders willen u met dit OVL Symposium betrekken bij de invulling van onze gezamenlijke belangen in de Openbare Verlichting. Dat gebeurt op verschillende manieren:

1. We staan stil bij voor de normale operatie belangrijke zaken
2. We kijken naar de toekomst
3. Communicatie staat hoog op de lijst
4. We staan stil bij inspirerende pilots, en
5. Er is tijd en ruimte om ook uw thema naar voren te brengen en te bespreken.

Met het programma willen we laten zien dat we OVL vooruithelpen door er gezamenlijk de schouders onder te zetten. Er is voldoende mogelijkheid om uw netwerk te vergroten!

Deze bijeenkomst is kosteloos toegankelijk voor alle beheerders OVL en medewerkers Netbeheerders.

Tijden:

12:00 uur inloop en lunch
13:00 uur aanvang Symposium
16:15 uur netwerk borrel

Aanmelden via deze link

Bekijk de volledinge uitnodiging:
pdfUitnodiging_en_Programma_OVL_Symposium_Netbeheer_08maart2018.pdf

Locatie informatie: www.joinn.nl
Locatie: Onderdoor 5, 3995 DW Houten