Website OVLNL.nl Home

IGOV Kenniscafé Omgevingsgericht Ontwerpen OVL

Deze uitnodiging en programma kunt u hier ook downloaden als pdf-bestand:
pdfUitnodiging_en_Programma_IGOV_Kenniscafe_Omgevingsgericht_Ontwerpen_OVL_1.pdf

Donderdagmiddag, 3 mei 2018
(voorafgaand aan dit Kenniscafé in de ochtend  is de IGOV samen met  IGOV IP  vergadering)

Locatie:  Joinn vergaderzalen te Houten. www.joinn.nl

Tijden Kenniscafé :

 • 12:15 uur inloop en lunch
 • 13:00 uur aanvang Kenniscafé
 • 16:00 uur netwerkborrel       

Omgevingsgericht Ontwerpen OVL

We ontwerpen openbare verlichting op basis van richtlijnen, we kiezen armaturen, masthoogtes en posities op basis van lichtberekeningen.  Maar past dit nog wel in de huidige tijd?  Hoe kan het ook anders, met als uitgangspunt de omgeving, bebouwing, inrichting en het (gewenste) gebruik van de openbare ruimte. Vanuit het welbevinden van de mens, duurzaamheid en de  natuur. En met de technische mogelijkheden van Smart Lighting.  
 
OVLNL overweegt met experts en ervaringsdeskundigen een publicatie te maken over dit thema die bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Omgeving en bebouwing waar het welbevinden van de mens en de functie en het gewenst gebruik van de openbare ruimte centraal staat.
 • Infrastructuur waar de faciliteiten zoals straatmeubilair en bomen en toegepaste materialen van de inrichting van de openbare ruimte centraal staan.
 • Lichttechniek waar we kijken naar wegdekreflectie, Ti, Gelijkmatigheid, Ev, etc…. waar comfort van de weggebruiker en kwaliteit van verlichting centraal staan. 
 • Verkeers-, en sociale veiligheid
 • Duurzaamheid waar we kijken naar natuur en milieu, flora en fauna maar ook naar materiaalgebruik, circulariteit, energie en CO2.
 • Innovatie waar we kijken naar Smart Cities en Smart Lighting en technieken waaronder ook digitale connectiviteit en IoT  

Voor ieder van deze onderdelen zien we verschillende experts die vanuit hun kennis inhoud geven. En vanuit de OVLNL netwerken Kennis, Licht&Omgeving en Maatschappij wordt sturing gegeven om de samenhang en kwaliteit te borgen.

Workshops 

Dit Kenniscafé is DE kans om meer te weten te komen. Heldere informatie, concrete tips én zicht op de actuele ontwikkelingen. Maar ook voor OVLNL, want wij horen graag van u waar uw kennisbehoefte ligt zodat we daar op in kunnen spelen bij het ontwikkelen van de publicatie.
 
Doelgroepen

OVL medewerkers van overheden, lichtontwerpers, landschap-ontwerpers, stedenbouwers, opdrachtgevers, beleidsmedewerkers, adviseur en installateur, fabrikant en leverancier. Maar ook hogescholen, universiteiten en kennisinstituten. De NSVV, LichtontwerpNederland en NVTL zijn belangrijke stakeholders met wie de samenwerking gevonden is.

Zoals u gewend bent van IGOV - Kenniscafés:

 • Inhoudelijke presentaties en discussies
 • Kennisoverdracht gericht op beleid en praktijk
 • Actuele ontwikkelingen
 • Jouw inbreng wordt serieus megenomen in de werkgroepen

Deelnemen

Deze bijeenkomst is kosteloos toegankelijk voor IGOV en IGOV Innovatie Platform deelnemers en deelnemers van NVTL en/of LichtontwerpNederland en studenten. Voor niet-deelnemers kost de toegang €150,- exclusief btw per persoon.

Aanmelden via: https://www.ovlnl.nl/netwerken/evenementen/aanmeld-formulieren

Voor vragen of opmerkingen mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wilt u dit Kenniscafé sponsoren? Mail ons voor informatie over de mogelijkheden en voordelen.

 

Programma  
 
13:00 uur 
Welkom door de dagvoorzitter Daaf de Kok.
 
13:10 – 13:30 
Over de voorgenomen publicatie ( Arthur Klink) Waarom dit initiatief? Wat vind je ervan? Zie je belemmeringen of kansen? Zou je willen participeren?
 
13:30 – 15:00
In workshops per thema onder begeleiding van een expert worden de onderdelen en onderwerpen geïnventariseerd die invulling geven aan de structuur en vorm van de publicatie. Denk nu al na over de thema sessie waaraan je wilt deelnemen!
 
15:00 – 15:15 
Pauze
 
15:15 – 16:00 
Evaluatie en afspraken
 
16:00 uur
Netwerkborrel