Website OVLNL.nl Home

Lichthinder

Vleermuizen zijn gevoelig voor lichtverstoring. Zowel bij hun verblijfplaatsen, op vliegroutes als in hun jachtgebied. Vooral straatverlichting kan leiden tot pijnlijke verblinding bij deze nachtdieren. Het blauwe en ultraviolette licht dat straatlantaarns uitstralen nemen vleermuizen zeer sterk waar. Daarom heeft Rijkswaterstaat een vleermuisvriendelijke Batlamp laten ontwikkelen.
In de tekst op de webpagina is het filmpje gekoppeld aan de A74, maar er zijn natuurlijk inmiddels veel meer RWS-projecten die (al dan niet tijdelijk) gebruik maken van amberkleurig licht.

Bekijk de animatiefilm