Website OVLNL.nl Home

Nieuws (Openbaar)

Hulp bij verslimming OVL gewenst
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 12 januari jongstleden is er met de aanwezigen gediscussieerd over potentieel een van de grootste veranderingen voor de OVL manager: Slimme toepassingen waarbij het OVL areaal een belangrijke rol speelt. Er komen allerlei mogelijkheden dankzij LED en techniek die besturing op afstand mogelijk maakt. Zoals schakelen en dimmen per lichtmast, automatische afstemming op gewenst lichtniveau, automatische meldingen bij defecten. Er zijn nu andere besparingsmogelijkheden dan voorheen door minder energieverbruik en lagere onderhoudskosten. Door de lagere aanschafkosten en betere managementsystemen wordt het voor steeds meer gemeenten interessant om over te stappen.

pdfconclusies_OVL_discussie_Nieuwjaarsbijeenkomst_OVLNL_2018.pdf

pdfenquete_OVL_discussie_OVL_NL_Nieuwjaarsreceptie_2018.pdf