Website OVLNL.nl Home

Nieuws (Openbaar)

Met het aanbieden van de rapportage aan de opdrachtgever, Wim Gerritsen van de Provincie Overijssel (in het midden op de foto) werd op 26 maart 2018 het onderzoeksproject Bewust verlichten in Overijssel formeel afgesloten.
Uitvoerder was Saxion Hogeschool te Deventer/Enschede in samenwerking met Licht en Donker Advies.

Studenten van de minor Sociaal Veilig Ontwerpen, afstudeerders Integrale Veiligheidskunde onderzochten gedurende twee jaar de effecten van verandering in de openbare verlichting op sociale veiligheidsbeleving en Foto bewust verlichtenverkeersveiligheidsbeleving. Dit gebeurde onder leiding  van Wilbert Rodenhuis (links op de foto) en Harm Jan Korthals Altes (rechts op de foto), beiden verbonden aan het lectoraat Risicobeheersing van Saxion, als lector respectievelijk projectleider.
Uniek aan dit onderzoek was dat het plaats heeft gevonden bij een tiental gemeentelijke projecten in de provincie Overijssel waarbij de openbare verlichting ook daadwerkelijk werd aangepast. Bij de provincie Overijssel is er veel aandacht voor “Bewust Verlichten”, gericht op het voorkomen van verspilling van energie en onnodige lichthinder. In het verleden is openbare verlichting vaak geplaatst vanuit de gevoelde behoefte om de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid te vergroten. Alle reden dus om bij verandering van verlichting onderzoek naar de gevolgen voor de veiligheidsbeleving uit te voeren.

Samengevat luiden de belangrijkste conclusies:
In een zestal woonwijken werd tijdens het onderzoek de bestaande verlichting vervangen door LED. De onderzoekers namen hier een toename van het verlichtingsniveau waar. Deze verhoging van het verlichtingsniveau heeft geleid tot een lichte stijging in de waardering voor de verlichting in vergelijking met controlewijken waar niets veranderde, maar heeft nauwelijks effect gehad op de sociale veiligheidsbeleving en de verkeersveiligheidsbeleving. Voor zover er effect was, was dit positief.
Anders lag het bij de experimenten op fietspaden en rondwegen. Daar werden verlichtingsarmaturen uitgezet of verwijderd. De onderzoekers namen hier een forse afname in de sociale veiligheidsbeleving en de verkeersveiligheidsbeleving waar. Het effect van deze experimenten op de veiligheidsbeleving was hier dus negatief.

Tijdens de bijeenkomst gaven de deelnemende gemeenten aan dat het onderzoek hen heeft geholpen bij het verkrijgen van bestuurlijk draagvlak bij de experimenten. De lessen naar aanleiding van de uitgevoerde projecten zullen worden vertaald in de beleidsdocumenten van de gemeenten.

Inmiddels is landelijk vervolgonderzoek gestart waarbij niet alleen studenten van Saxion, maar ook van In Holland en de Hogeschool van Utrecht betrokken zijn.

Het eindrapport is te downloaden op de site van OVLNL