Website OVLNL.nl Home

Nieuws (Openbaar)

Wanneer: Woensdagmiddag 26 september , 13:30 – 15:00 uurVakbeurs Openbare Ruimte 2018
Waar: Vakbeurs Openbare Ruimte, Julianazaal 5
Wie: Experts praten met elkaar en belangstellenden
Wat: Concreet maken van de methodieken voor toepassing in de praktijk


Waarom omgevingsgericht ontwerpen OVL ?
Openbare verlichting wordt nog al te vaak op basis van richtlijnen ontworpen.
Lichtberekeningen bepalen keuzes van armaturen, masthoogtes en posities. Maar dit past niet meer in de huidige tijd waarin beleving van de openbare ruimte en de natuur zwaarwegende argumenten zijn geworden.
De actualiteit vraagt dan ook om een andere benadering waarin het niet langer alleen om richtlijnen gaat maar ook om omgeving, bebouwing, inrichting en het (gewenste) gebruik van de openbare ruimte.
OVLNL heeft, na de kick off in december, begin dit jaar het thema nadrukkelijk op de agenda gezet met het organiseren van een Kenniscafé, Talk op de OVL beurs en artikelen in verschillende vakbladen Ruimte & Licht en Stadswerk Magazine.

Integraal en Multi disciplinair
Voor een succesvol toepassen is integraal, multidisciplinair werken noodzakelijk.
Verlichtingdeskundigen spelen een rol. Maar ook verkeerskundigen, landschap architecten, beleidsmakers, wegbeheerders, stedenbouwkundigen enzovoort…
Samen is bepaald dat we starten met een zestal hoofdthema’s die in eerste instantie in aanmerking komen te worden uitgewerkt.

1. Lichttechniek
2. Veiligheid
3. Onderdoorgangen
4. Omgeving en Bebouwing
5. Infrastructuur en Inrichting
6. Innovatie en Techniek

Dwars hier doorheen lopen de onderwerpen Onderhoud en Participatie.

Voor de Expertmeeting van 26 september gaan we voor de eerste keer een start maken met de uitwerking van een aantal sub thema’s.
De bijeenkomst zal geleid worden door de dagvoorzitter Daaf de Kok en gesprekleiders die expert zijn op hun gebied.

Hans Akkerman

 

Thema: Onderdoorgangen
Gespreksleider: Hans Akkerman, Gemeente Amsterdam

 

 

Herold Tinnemeier

 

Hoofdthema: Lichttechniek
Sub thema: Onderdeel Verblinding
Gespreksleider: Herold Tinnemeier, Orange Lighting

 

 

 Henk Jan Room

Hoofdthema: Omgeving en Bebouwing
Sub thema: Onderdeel Illuminatie
Gespreksleider: Henk-Jan Room, Room for Concepts

 

 

Robbert Dijkema

 

Hoofdthema: Infrastructuur en Inrichting
Sub thema: Onderdeel Reflectie
Gespreksleider: Robbert Dijkema, Montad advies

 


Voor de uitwerking zijn belangstellenden maar ook experts uitgenodigd om deel te nemen in
wat we een Expertmeeting hebben genoemd.

Gratis deelname, geef bij uw aanmelding aan dat u naar de OVLNL Expertmeeting komt.

Klik hier voor gratis registratie.

pdfDownload dit bericht als pdf