Website OVLNL.nl Home

Nieuws (Openbaar)

OMGEVINGSGERICHT ONTWERPEN OVL

Van Opdracht naar passende producten
Hoe kom je tot een juiste weergave van de behoefte en hoe vertaal je dat als opdrachtgever naar een uitvraag? Hoe kom je tot een juist ontwerp en vertaal je dat als producent naar een concreet product? Hans Akkerman (gemeente Amsterdam), Petra Hulst (light designer Signify) en Filip van der Heijden (voorzitter OVLNL netwerk Licht + Omgeving en mede eigenaar van Lichtvormgevers) lichten dit toe aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden. Op welk moment ontstaat de vraag bij de opdrachtgever en doet hij daar vandaag wat anders mee dan gisteren? Hoe gaat een producent om met de veranderende behoefte van opdrachtgevers en hoe vertaalt hij die naar concrete lichtoplossingen?

Missie en Visie van OVLNL “Omgevingsgericht Ontwerpen OVL”

  • Bewustwording vergroten en kennisdeling bevorderen wat betreft omgevingsgericht ontwerpen en de vijf bijbehorende kernwaarden
  • Lichtontwerpen in z’n algemeenheid verbeteren
  • We doen het samen met marktpartijen en overheden

Ronde 2, 13:50 uur tot 14:40 uur

Heeft u zich al aangemeld?

https://ruimtelichtcongres.nl/aanmelden

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de excursie naar het GLOW lichtfestival !