Website OVLNL.nl Home

Nieuws (Openbaar)

Heijmans, Signify (Philips Lighting), Gemeente Eindhoven en de TU Eindhoven voeren in nauwe samenwerking met allerlei partijen het project “Jouw licht op 040” uit. In dit project wordt in vijf gebieden in Eindhoven geëxperimenteerd met nieuwe (licht)technologie. Het is de bedoeling dat met deze technologie invulling wordt gegeven aan behoeften van verschillende doelgroepen (o.a. bewoners) in de gebieden.

In het proefgebied Gijzenrooi, een woonwijk in het zuidoostelijk stadsdeel Stratum, luidt één van deze behoeften “Bewoners vragen om een passende en fijne sfeer te kunnen creëren met licht, aangepast aan de locatie en situatie”.

pdfUitnodiging Workshop Gijzenrooi

pdfWorkshop zichtbaarheid en veiligheid

pdfWorkshop fijne sfeer creëren met licht