Website OVLNL.nl Home

Nieuws (Openbaar)

AGENDA

Vergadering Intergemeentelijk overleg Openbare Verlichting

 • Datum : donderdag 14 maart 2019
 • Tijd: 10:00 uur  (inloop vanaf 9:00 uur) tot 12:15 uur (lunch)
 • Locatie: fa. Hoeflake, Parallelweg 9 , 5321JA te Hedel. 
  20 minuten met openbaar vervoer vanaf Den Bosch NS centraal station.

Thema:
Aanbestedingsvormen OVL onderhoud en projecten, in gesprek met de installateur.
Vergaderstukken: Verslag vorige vergadering 31 januari 2019,  verslag 15 november 2019 overleg Installateur/IGOV, agenda overleg 14 maart  2019.                                        

Deze vergadering is alleen toegankelijk voor IGOV leden van Overheden én Installateurs/aannemers

Na de lunch is er het IGOV kenniscafé met als onderwerp : Circulariteit in OVL.  (hiervoor moet u zich apart aanmelden)

Meld je aub aan via het aanmeldformulier: https://ovlnl.nl/netwerken/evenementen/aanmeld-formulieren/332-aanmeldformulier-igov-vergadering-14-03-2019


     10:00 uur

 1. Opening en mededelingen               
 1. Diverse bespreekpunten en tijdens vergadering ingebrachte punten
 • OVL beurs 4 juni in Houten Expo
 • OVL monitor 2019
 • Publicatie Medegebruik Lichtmast deel II
 • OVLNL Lichtontwerp Atelier
 • Inventarisatie OVL schakelsystemen
 • ……
 1. Netbeheerzaken
 • Organisatie werkgroep Techniek / Communicatie en Voorzitter overleg netbeheerders

10:30 uur

 1. Overleg IGOV leden en Installateurs.

Te gast voor dit agendapunt  zijn diverse aannemers/installateurs en adviseurs waarmee we de gesprekken van 15 november hervatten. Discussie over welke onderdelen we gezamenlijk prioriteit geven om nader uit te werken en afspraken maken over de aanpak/invulling  hiervan. (zie verslag)

12:00 uur 

 1. Samenvatting en vervolgacties 

12:15 uur

 1. Sluiting en lunch

Download de agenda als PDF