Website OVLNL.nl Home

Nieuws (Openbaar)

In de afgelopen jaren heeft CROW het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) gepubliceerd. Een informatiemodel dat beheerders ondersteunt bij hun assetmanagement en bij de opzet en vulling van hun beheersystemen.
Ook de vakdiscipline OVL is nu toegevoegd en ligt ter visie voor het geven van commentaar. Tot uiterlijk woensdag 18 december 2019 kan bij CROW commentaar op deze tervisielegging worden geleverd.

https://www.crow.nl/thema-s/management-openbare-ruimte/imbor/consultatieronde-imbor-2020-(1)