Website OVLNL.nl Home

OVL Publicaties

De NSVV  is bezig een rapport te schrijven over Actieve Markering.

Onderstaand volgt een stukje uit de inleiding van het rapport. Wanneer u het rapport in zijn geheel wilt hebben kunt u zich richten tot de NSVV. Het rapport komt aan het eind van 2004 beschikbaar.

 

Het begrip actieve markering wordt als volgt omschreven:

Een rij lichtpunten die is aangebracht in of tussen de normaal aanwezige markering op rijbanen of rijstroken. Met deze lichtpunten wordt voor de weggebruiker het verloop van de weg zichtbaar, ook buiten het bereik van de koplampen.

Bij alleen het gebruik van reflectoren of reflecterende markering is de reflectie en dus het zicht op het verloop van de weg beperkt tot het bereik van de koplampen.

Actieve markering kan worden toegepast in die situaties waar verlichting alleen of met name dient om als weggebruiker de dwarspositie te kunnen bepalen op de rijbaan, met name in bochten. Hiermee wordt de verkeersveiligheid vergroot zonder lichthinder en, door het zeer lage energiegebruik, met veel minder uitstoot van CO2.

De verlichting door actieve markering is door de geringe lichtopbrengst niet geschikt voor:

  • het bepalen van de positie van een weggebruiker ten opzichte van andere voertuigen;
  • voor het herkennen van losse objecten op de rijbaan;
  • voor het herkennen van voertuigen en personen.

Door de lichtpunten met een bepaalde tussenafstand in het vlak van de weg aan te brengen kunnen bestuurders goed zien hoe de weg verder verloopt. De tussenafstand van de lichtpunten is afhankelijk van de scherpte van een bocht en van de snelheid.

Het is belangrijk onderscheid te maken tussen actieve markering en dynamische rijstrookmarkering. Deze systemen zijn niet vergelijkbaar al worden gelijksoortige technieken gebruikt.

Actieve markering is een aanvulling op gewone markering en werkt alleen bij duister, de hoeveelheid licht is beperkt. Voor de weggebruiker is het beeld altijd statisch, de lichtpunten zijn altijd aan en wijzigen niet.

Dynamische rijstrookmarkering daarentegen vervangt de gewone markering en werkt daarom dag en nacht, waardoor er een hoge lichtopbrengst nodig is. Dit betekent dat de technische eisen heel anders zijn dan bij actieve markering. Dynamische rijstrookmarkering is een instrument voor verkeersmanagement. Bij het veranderen van de rijstrookindeling ziet de weggebruiker de markering veranderen.