Website OVLNL.nl Home

Over het IGOV

IGOV afbeelding openbare verlichtingHet Inter Gemeentelijk overleg Openbare Verlichting

Informeel maar niet vrijblijvend

De meeste Nederlandse gemeenten zijn sinds de liberalisering van de energiemarkt in 1998 zelf verantwoordelijk voor hun openbare verlichting. Tot die tijd lag die taak bij de (gemeentelijke) energiebedrijven. Veel gemeenten hebben in 1998 besloten dat die rol past bij hun taak als wegbeheerder en maakten massaal ambtenaren verantwoordelijk voor de openbare verlichting.
Omdat al snel bleek dat daardoor overal in Nederland mensen hetzelfde wiel aan het uitvinden waren, stak een aantal gemeenten de koppen bij elkaar en richtte het Inter Gemeentelijk overleg Openbare Verlichting (IGOV) op.

Arthur Klink, senior adviseur openbare verlichting in Utrecht, stond samen met vakbroeders Ruud van Lelieveld en Johan Jonker van de gemeente Dordrecht en Ad van Ommeren - indertijd nog werkzaam voor de gemeente Zoetermeer - aan de wieg van het in eerste instantie informele overleg. Op 20 oktober 1997 kwamen zij voor het eerst bij elkaar.

In 2004 was het overleg uitgegroeid tot een volwaardig gesprekspartner voor diverse partijen in de branche met 19 deelnemende gemeenten. Toen is besloten tot het opstellen van gedragsregels en instellen van jaarlijkse deelenemerskosten. Hierdoor kon de website in het leven geroepen worden en het secretariaatswerk worden uitbesteed. www.igov.nl

Inmiddels zijn veel gemeenten deelnemer van het IGOV en maandelijks melden zich nieuwe gemeenten aan. Vooral de kleinere gemeenten die zich niet fulltime bezig kunnen houden met de openbare verlichting, weten het IGOV steeds beter te vinden en zien het voordeel van de toegang tot inhoudelijke kennis en het grote netwerk in.

De kennisbundeling en activiteiten van het IGOV zijn ook niet onopgemerkt gebleven voor provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat. Sinds 2011 kunnen ook zij en overige overheden deelnemer worden aan het IGOV.

Het IGOV heeft geen juridische of formele status en de deelnemers zijn allen ambtenaren die op persoonlijke titel op basis van hun functie en kennis deelnemer zijn. De gedragsregels hebben de aard van een officieel stuk maar zijn in de praktijk niet meer (of minder) dan een "gentlemens agreement" waarmee de integriteit en vertrouwelijkheid geborgd is.

Het IGOV werkt nauw samen met o.a. de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV), VNG en Agentschap NL. Hierdoor staat het aan de bron van de kennis en regelgeving en kan daar invloed op uitoefenen.

Er is een individueel- en een collectief deelnemerschap. Er is geen ballotage, maar het IGOV streeft ernaar dat haar deelnemers zowel kennis vergaren als ook inbrengen.  Naast technisch- en beleidsmatig inhoudelijke zaken waarmee de deelnemers elkaar helpen is het vooral van belang om deelnemer te worden omdat daarmee een steeds degelijker platform ontstaat dat een belangrijke rol kan vervullen in het vertegenwoordigen van de belangen van overheden bij aanpassingen van regelgeving of bijvoorbeeld bij het gezamenlijk acteren richting netbeheerder.

Collectieve deelnemers aan een platform betalen een aanzienlijk lagere bijdrage. Dit zijn deelnemers die deel uitmaken van een regionaal overleg dat als collectief deelnemer wordt aan het IGOV. Dit past in het streven van IGOV om overheden aan te sporen met elkaar samen te werken. Jaarlijks wordt er een deelnemersdag georganiseerd waar nadere kennismaking en kennisuitwisseling plaats kan vinden. Regionaal worden voor de deelnemers IGOV Kenniscafés georganiseerd over onderwerpen die in de betreffende regio actueel zijn.