Website OVLNL.nl Home

OVL Beleid

Marktpartijen en met name producenten en uitvoerende partijen doen (vaak hoge) investeringen op het gebied van MVO vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheids bewustzijn. Overheden verlangen dit ook van de markt bij het inkopen van producten en diensten.

Wat echter precies verlangt wordt en hoe dit gewaardeerd wordt is voor geen van de partijen duidelijk. De overheden blijken in de eigen organisatie weinig ervaring te hebben met de toepassing van MVO en de markt moet keuzes maken uit een veelheid van certificeringen en maatregelen in de onzekerheid of hun investeringen al dan niet gewaardeerd worden.

Projectdoel:
Door het samenstellen van een geaccrediteerd keuze- en beoordelingsmodel, kortweg een  “checklist”, moet het voor alle partijen duidelijk worden welke keuzes van belang zijn en wordt het mogelijk voor bedrijven om zich te onderscheiden en voor overheden om appels met appels te vergelijken en te wegen.

Het volledige projectplan vindt u hier.