Website OVLNL.nl Home

Stadsilluminatie

In het projectplan 'Op weg naar een Beleidsnota Stadsilluminatie Utrecht' zijn de voorbereidende activiteiten beschreven voor het project Beleidsnota Stadsilluminatie Utrecht.

De volledige tekst kunt u via onderstaande link downloaden.

Projectplan