Website OVLNL.nl Home

algemeen

Energiezuinige verlichting in opmars

Energiezuinige verlichting is de trend. Vooral op het gebied van huishoudelijke en openbare verlichting. Energiezuinige verlichting in bedrijfspanden blijft achter. Daar is nog een belangrijke slag te slaan, aldus Hetty Hafkamp, voorzitter van de Taskforce Verlichting die 29 november het eindrapport van de Taskforce aanbood aan staatssecretaris Joop Atsma van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu.

In de afgelopen vier jaar dat de Taskforce Verlichting bestond, is veel bereikt. Het aantal spaar- en ledlampen in een gemiddeld huishouden steeg van 4 naar 10. Het percentage gemeenten dat werkt aan energiebesparing in de openbare verlichting steeg van 11 naar 85%.  Alle provincies werken inmiddels aan energiezuinige verlichting.

In bedrijfspanden bleef de opmars van moderne, efficiënte technieken achter. Het aandeel energiezuinige verlichting steeg van 25 naar 35%. Aanwezigheidsdetectie wordt nu in 28% van de kantoren toegepast. Dat was  in 2004 13%. Hier ligt nog een onaangeroerd potentieel aan bezuinigingsmogelijkheden. De ervaring van de Taskforce Verlichting is dat er binnen organisaties weinig aandacht is voor de mogelijkheden en kansen van energiebesparing.

Koppositie
Ondanks alle geboekte resulaten is het grootste deel van de gebruikte verlichting nog steeds energie-onzuinig. Dat is jammer. Vanuit het oogpunt van energiebesparing, maar ook vanuit financieel oogpunt. Hetty Hafkamp: “Energie-efficiënte verlichting is voor gebruikers een makkelijke manier om geld te sparen. Bovendien biedt de vervanging van bestaande verlichting door energiezuinige versies economische perspectieven voor het Nederlandse bedrijfsleven. En dat bedrijfsleven heeft de potentie om in deze sector een koppositie in te nemen.”

Aanbevelingen
Om energiezuinige verlichting de norm te maken en het bedrijfsleven te stimuleren, zegt de Taskforce toe dat al haar leden zich ook na opheffing van de Taskforce zullen inzetten voor energiezuinige verlichting.

De Taskforce vraagt de Rijksgebouwendienst en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om in alle overheidsgebouwen energiezuinige verlichting toe te passen.

Het Rijk wordt geadviseerd om de regelgeving vanuit de Wet Milieubeheer te vereenvoudigen en een lijst samen te stellen van algemeen verplichte energiebesparende verlichtingsmaatregelen. Het Rijk wordt verder geadviseerd om innovatieve, energie-efficiënte technieken te stimuleren door financiële prikkels, zoals een verlaagd BTW-tarief.

Over de Taskforce Verlichting
Met het uitbrengen van het eindrapport beëindigt de Taskforce Verlichting haar werkzaamheden. De Taskforce Verlichting is eind 2007 door het toenmalige ministerie van VROM opgericht om het Rijk te adviseren hoe energie-efficiënte verlichting tot standaard te krijgen is in Nederland en lichthinder beperkt kan worden.