Website OVLNL.nl Home

algemeen

Adviesrapport Taskforce Verlichting, Groen licht voor energiebesparing

Bijlage(n):
Adviesrapport Taskforce Verlichting - Groen Licht voor energiebesparing | PDF | 2284 KB

2007
Op 19 december 2007 heeft de minister van VROM, Jacqueline Cramer, de Taskforce Verlichting ingesteld. Deze kreeg de opdracht mee om met voorstellen en ideeën te komen waarmee energiezuinige verlichting in Nederland gemeengoed kan worden en lichthinder kan worden beperkt. 26 maart 2008 is de minister akkoord gegaan met alle aanbevelingen uit het rapport. In het rapport staan de voorstellen en adviezen ingedeeld in drie sectoren: huishoudelijke verlichting, verlichting in niet woning-gebonden gebouwen (utiliteitsbouw) en openbare verlichting.