Website OVLNL.nl Home

Paginakop Netbeheerzaken

Wet STROOM door 1e kamer op 22 december 2015 verworpen.

Zie voor meer informatie: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34199_elektriciteits_en_gaswet

Liander heeft vooruitlopend al een brief uitgedaan en ook Delta heeft haar uitleg gegeven. Ga naar Brief Liander
Ga naar memo Delta.

Indien de nieuwe wet Stroom (voormalige E-wet)  door de Eerste Kamer wordt goedgekeurd, wijzigt er waarschijnlijk iets in artikel 16c:
Het monteren van een OVL-aansluitkabel op het combinet (de knip genaamd) mag niet langer door de 16c gecertificeerde aannemer van de gemeente gedaan worden.
De netbeheerder moet dit voortaan zelf doen en mag daarvoor Euro 123,50 excl. BTW in rekening brengen.
Omdat het allemaal kort dag is, geldt een overgangsperiode van 3 maanden.
De overige drie 16c ingrepen aan de OVL-aansluitkabel op combinet (afkoppelen, verplaatsen, schade-afhandeling) mogen nog wel onder verantwoording van de gemeente worden uitgevoerd.

Is er iemand die de nieuwe wetstekst op dit onderdeel al gelezen heeft enof vergeljkbare informatie van zijn/haar netbeheerder ontvangen heeft? Dan publiceren we dit ook graag.

 

 


 

Nieuwe elektriciteitswet STROOM

Geschreven door Secretariaat      
dinsdag 24 november 2015 08:45


Eind juni 2014 heeft het ministerie van Economische Zaken het concept wetsvoorstel STROOM gepubliceerd. In 2010 is het ministerie van Economische Zaken een traject gestart om de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet te stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren.
Het doel van het wetgevingstraject STROOM is te komen tot wetgeving die duidelijker en eenvoudiger is, met minder regeldruk voor bedrijven en minder lasten voor de overheid. Wetgeving die bovendien op inzichtelijke wijze is geënt op de Europese wetgeving, die een concurrerende economie faciliteert en die de transitie naar een duurzame energiehuishouding optimaal ondersteunt. De minister wil zoals gezegd stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren (STROOM).

Via de link krijg je informatie over het wetsvoorstel STROOM dat op 13 oktober 2015 in de Tweede Kamer is aangenomen.  De  Eerste Kamer gaat dit jaar nog beslissen over het voorstel.
Ingang wet is voorzien voor 1 januari 2016.

De vraag of deze nieuwe wet consequenties heeft voor de openbare verlichting en zo ja welke, staat nog open.

Er is een LinkedIn groep STROOM opgericht door leden van het projectteam van het ministerie van EZ dat de wetsvoorstellen heeft voorbereid. Via de weblink https://www.linkedin.com/grps?&gid=4343447 kom je op de de publieke groepspagina waar het Groepsprofiel staat en rechtsbovenin de gele Word Lid aanmeldknop.

Vraag aan een ieder die nieuws hoort ten aanzien van de nieuwe wet in relatie tot openbare verlichting dit met een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te delen zodat we het ook voor anderen kunnen publiceren.

---