Website OVLNL.nl Home

ACM besluit laagspanningsnet

Zienswijze OVLNL op ontwerp wijziging minimum eisen veiligheid Laagspanning netten.
OVLNL heeft haar zienswijze ingediend op de wijzigingsvoorstellen van de Elektriciteitswet 1998 ten aanzien van de veiligheid van laagspanningsnetten. Waaronder ook de OVL aangesloten op het net van de Netbeheerder.

De beoogde wijzigingen zouden grote kosten consquenties voor OVL kunnen betekenen en OVLNL wil naar eenduidige toepassing van de NEN1010 voor zowel Netbeheerders als derden.

Download: pdfSt.OVNLZienswijze_2017.07.21.pdf