Website OVLNL.nl Home

Nieuws (Openbaar)

De stichting Openbare Verlichting Nederland (OVLNL) is ook dit jaar weer prominent aanwezig op de Vakbeurs Ruimte & Licht. Dé Openbare Verlichting Vakbeurs waar partners in de lichtbranche en openbare ruimte zichzelf en de nieuwste producten presenteren aan het publiek. Een prachtige plek voor OVL ambtenaren, Landschapsarchitecten en Lichtontwerpers om kennis te nemen van de boeiende ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting en de openbare ruimte. En om daarover met beursbezoekers en collega’s en de vele aanbieders in gesprek te gaan.

Voor het realiseren van de ambities van OVLNL om een sectorbreed platform te ontwikkelen waar kennisdeling, ontmoeting, innovatie en onderzoek op het gebied van openbare verlichting plaatsvindt, werken we nauw samen met beursorganisator ExpoProof en uitgever van diverse vakbladen Acquire Publishing . Samen hebben we een jaarkalender opgesteld waarin de (IGOV) Kenniscafés, de vakbeurs, het congres en het vakblad Ruimte & Licht op elkaar zijn afgestemd qua planning en onderwerpen.

We willen hierbij nadrukkelijk niet alleen de ‘fulltime OVL-professionals’ betrekken bij de kennisdeling maar juist ook stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, lichtontwerpers, marktpartijen, beleidsmedewerkers en beheerders ook voor wie OVL slechts een deel van het takenpakket is. Toekomstige vraagstukken vragen immers steeds vaker om samenwerking tussen alle betrokken partijen.

https://www.vakbeursruimteenlicht.nl/